СПЕЦИАЛНОСТИ

ПГСС- част 2

ПРОФЕСИЯ
ТЕХНИК – РАСТЕНИЕВЪД“

 

СПЕЦИАЛНОСТ
„ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“

 

 5 – ГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
дневна форма на обучение
след завършен 7 клас

Учениците ще усвоят умения за:

  • разпознаване и класифициране на земеделски култури по биологическите им особености;
  • прилагане на технологии за отглеждане на земеделски култури, овошки и лозя;
  • извършване на основна и повърхностна обработка на почвата;
  • спазване изискванията за транспортиране на готовата продукция
  • Завършилите ученици придобиват правоспособност за МПС категории          ( ТкТ, Твк и В).

Ще се реализирате като:

  • частни земеделски стопани, организатори на производството в кооперации, зеленчукови и овощни градини;
  • специалисти в лаборатории за разпознаване на типовете почви и определяне на плодородието им;
Инвестиция в бъдещето за земеделското стопанство!

 

Балообразуващи предмети  и за двете специалности са:
  • Удвоените оценки по БЕЛ и математика от НВО;
  • Оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование;
  • Оценката по химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование;


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.