Site message

Достъп до информация

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат и регистрират всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в канцеларията на ПГ по МСС „Никола Златарски“, град Златарица, ул. „Ропотамо“ №19, телефон: 0615/354 12, електронна поща: info-300405@edu.mon.bg

ВП достъп до информация

Достъп_до_общ_инф

ПРАВОМОЩИЯТА НА ДИРЕКТОРА

Коментарите са затворени.