УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Инвестира във вашето бъдеще!

От февруари 2013г. учениците Диана Венкова, Мирела Василева и Янко Венков от 11 клас на Професионална гимназия по химични технологии „Васил Левски”- гр. Мизия с ръководител Даниела Цековска работят в реална работна среда по  Проект BG051PO001-3.3.07-0001-„Ученически практики“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът има за цел подобряване на качеството на професионалното обучение и образование и улеснява достъпа до практическо обучение. Работните места и наставник, съответстващ на изучаваната в училището професия „Готвач”, бяха осигурени от ЕТ „Здравко 2010- Здравко Войничански”- гр. Мизия. Под наблюдението на наставника от партниращата организация- Татяна Ангелова, учениците надграждат  вече придобитите знания  за приготвяне на храни и напитки и навлизат в тънкостите на кулинарното изкуство. Работата в реална среда е изключително полезна, помага на учениците да се научат да спазват трудовата дисциплина, да поддържат ред и чистота на работното си място, да бъдат отговорни, да преодолеят бариерата между работник- ученик и работодател- партньор, да бъдат усмихнати и внимателни.

Основните цели на проекта са:

·         предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици;

·         улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар;

изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителните институции и бизнеса.

Учениците провеждат практическото си обучение в рамките на 240 часа. След успешно приключване на практиката, ще им бъдат изплатени стипендии

Екипа на проекта
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *