Състезание по БДП

На 01.03.2024г. В ПГ‘Васил Левски“ общественият възпитател Антон Тодоров с ученици от 9. и 10. клас проведе занятие на тема; „Култура на движение по пьтищата“

Гости на занятието бяха г-жа Ивка Пъшева, секретар на МКБППМН в община Мизия, г-жа Станислава Коцева и  учители от гимназията.

Занятието имаше състезателен характер. То протече в два кръга – решаване на тест и втора част- свободен отговор на въпроси по БДП.

Сформираха се два отбора – отбор „А“ с ученици от 9.клас и отбор “Б“ с ученици от 10. клас. На отборите бяха раздадени тестове по БДП с по 30 въпроса. Всички присъстващи изгледаха видеофилм „Как да се движим безопасно по пътищата“.  Жури от учители в състав  Дилян Невлев и Габриела Гачовска, провери и оцени тестовете на двата отбора.

След това с присъстващите се проведе кратка беседа  по въпросите от теста, като те имаха възможност да проверят и своите знания по БДП.

При втората част на състезанието двата отбора получиха равен брой въпроси , на които трябваше да отговорят писмено.  На отборите  се даде възможност сами да определят  участника от групата, който ще отговаря на съответния въпрос По шестобалната система журито оцени всеки отговор на учениците.

Накрая г-н Невлев  съобщи победителя в състезанието – отбор „А“, учениците от 9. клас

На участниците в състезанието бяха раздадени награди.

 

По случай първи март, учениците от Ученическия съвет при ПГ „Васил Левски“, гр. Мизия поднесоха мартеници на учители и ученици с пожелания за здраве и късмет!

151 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!

          ПГ „ Васил Левски“, гр. Мизия отбеляза  патронния си празник с богата програма

  1. 02. 2024г.- дворът и класните стаи на гимназията в Мизия бяха изключително оживени. Празнично настроение изпълни сърцата на учители и  ученици.

Гости на тържеството бяха кмета на община Мизия – г-жа Валя Берчева и главен експерт образование и култура – г-жа Славяна Славкова, бивши ученици и родители.

По случай патронния празник в училището бе обявен конкурс за есе на тема:“ Моето писмо до един будител“, стихотворение за Левски  и картина посветена на  моменти от живота и делото на Апостола. По случай празника предварително бе проведен  и турнир по шах и волейбол между класовете.

Патронният  празник на гимназията започна със своята първа част , когато ученици от 10. клас  представиха своя презентация за живота и делото на Левски.   Вълнуващи есета и стихотворения  по темата прочетоха и учениците Кристиян Асеновски , Калбие Наумова , Пламен Митов и Михаил Иванчев от 10. клас.

Завидни способности по изобразителното изкуство показаха  в картините си ученици от всички класове. Творческите способности на учениците бяха оценени от жури.

Празникът на гимназията продължи с втора част, когато учители, ученици и гости изпълниха малката зала на Читалище „Просвета“, гр. Мизия. Под звуците на марша „Радецки“ бе посрещнато знамето на училището. Ученици от осми, девети и десети клас, под ръководството на г-жа Веселка Крачунова ,представиха интересна драматизация на тема: „Един Апостол се яви“ и литературна композиция за живота и делото на Апостола.

С вълнуващо слово инж. Галина Калмушка – директор на гимназията, се обърна към всички  присъстващи. Тя награди и отличилите се в обявените конкурси. За изключително вълнуващо  есе бе награден ученикът Иван Ицков- 10.клас, ученикът Румен Пировски от 9.клас и ученичката Памела Врачанска бяха наградени за най- сполучлива картина по темата. За  проявена поетична  дарба в стихотворението  „Поклон, Апостоле!“ бе наградена и ученичката  Амелия Славчева от 9. клас.

Кмета на община Мизия – г-жа Валя Берчева, гост на празника, поздрави присъстващите по случай празника, произнасяйки емоционална реч.

Тържеството продължи с литературна програма и поднасяне на венци пред паметника на Васил Левски в града.

Вълнуваща среща с поетеса в ПГ “Васил Левски“ – град Мизия.

На 13.02.2024г. в ПГ “Васил Левски“ – гр. Мизия с учениците от 10а клас се проведе интересна и вълнуваща среща с г-жа Петрана Георгиева – една творческа, интелигентна и търсеща личност, учител по професия. Г-жа Георгиева запозна учениците с личното си поетично творчество, разказа им как се е отключило нейното вдъхновение за писане, как се раждат спонтанно стиховете. Учениците с любопитство и видим интерес разгледаха и се докоснаха до страниците на издадените книги, до получените награди и грамоти от участията на г-жа Георгиева в  различни литературни конкурси. Срещата премина в приятелска атмосфера, учениците се опитаха да направят първите си стъпки в творчеството с помощта на нашия гост, като съставиха свои кратки стихове. Г – жа Петрана Георгиева прочете своето писмо до Апостола на свободата, а ученикът Кристиян Асеновски от 10а клас представи пред всички своето есе на тема  „Левски “. На раздяла учениците от 10а клас получиха книга с автограф на поетесата – учител г-жа Петрана Георгиева.