Тържествено честване на 3-ти март – 145 години от Освобождението и Национален празник на Република България

По повод 3-ти март  в ПГ „Васил Левски“- гр. Мизия бе организирано тържествено отбелязване на Националния празник на Република България и 145 годишнината от Освобождението. Тържеството бе открито с посрещане на училищното знаме. Слово за подвига на  загиналите герои в борбата за Освобождение произнесе директорът на училището – инж. Галина Калмушка.  Ученици от IX, XI и XII клас представиха рецитала „Освобождение“ в съпровод на революционни песни и презентация, отразяваща историческите събития. Организаторите на тържеството бяха изработили специални стикери, които раздадоха на участниците в мероприятието и гостите.

ПГ „Васил Левски“ – гр. Мизия, община Мизия, област Враца организира:

 К О Н К У Р С

 По случай отбелязване 150 години от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски                                          

  1. Есе на тема „Левски – вчера, днес и утре“
  2. Стихотворение
  3. Рисунка

I.РЕГЛАМЕНТ

Право на участие имат всички ученици от  VIII до XII клас в ПГ „Васил Левски“ – гр. Мизия.  Участниците в конкурса представят по свой избор есе, стихотворение или рисунка , които трябва да бъдат посветени на Васил Левски.

II. СРОК за предаване на материалите – 15.02.2023г.

III. КЛАСИРАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ

 Класирането ще се проведе на три етапа:

Етап 1: Подбор на есе.

Етап 2 : Подбор на стихотворение

Етап 3: Подбор на рисунка

Класирането и награждаването ще се извърши на 20.02.2023г. на Патронния празник на училището.

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ OPPORTUNITY FUNDS ЗА УЧЕНИЦИ В 11 КЛАС: КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 8 ЯНУАРИ 2023

Уважаеми ученици,

Държавният департамент на САЩ, Посолството на САЩ в България и Българо-американската комисия за образователен обмен ФУЛБРАЙТ предлагат 10 стипендии до $5,000 всяка по програмата Opportunity Funds за подготовка на ученици в 11 клас за кандидатстване в американски висши училища.

Целта на стипендиите е да помогнат на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно кандидатстване за прием със 100% институционално финансиране от американските колежи и университети.

Подробности относно стипендиите Opportunity Funds, изискванията към кандидатите, процеса на кандидатстване и документи за участие в конкурса ще намерите на сайта на Комисия „Фулбрайт”: https://www.fulbright.bg/konkurs-opportunity-funds-bulgaria/

За повече информация, свържете се със Снежана Тенева на 0898 823 329 или steneva@fulbright.bg.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 8 януари 2023 г.

Snejana Teneva, EducationUSA Adviser

Bulgarian-American Fulbright Commission

12 Vitosha Blvd.

1000 Sofia, Bulgaria

T: 359 2 981 6830

M: 359 898 823 329

Fax: 359 2 988 4517

E-mail:steneva@fulbright.bgsnejana.teneva@gmail.com

Web:www.fulbright.bghttp://educationUSA.state.gov

YouTube:www.youtube.com/channel/UCtBWoV-b9s8upAau44lsoEw

Blog:http://educationusabulgaria.blogspot.com

Facebook: https://www.facebook.com/EducationUSA.Bulgaria

Instagram:https://www.instagram.com/educationusa.bulgaria/

Twitter:https://twitter.com/EdUSABulgaria

Skype: snejanart

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Отчитайки важността на държавния план-прием в VІІІ клас и избора на училище и профил/професия за всеки конкретен ученик, с мисъл и грижа за предстоящите отговорни решения, които трябва да вземате, предоставяме на Вашето внимание най-съществената информация и срокове в хода на приемната кампания.

Информация за училищата в област Враца, които осъществяват прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година  и начинът на балообразуване за всяка паралелка е публикуван на сайта на РУО – Враца в раздел „Прием“.

Заявяването на участие в първи и в трети етап на класиране ще се осъществява само по електронен път /online/.

Подаването на заявление за участие в класирането може да стане от всеки компютър с интернет, по което и да е време в денонощието, в определените времеви периоди.

Всеки ученик има персонален профил в Единната информационна система за изпити и прием https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп. 

ВАЖНО! Подаването на заявления за участие в първо и в трето класиране се осъществява по един от следните начини:

  • Самостоятелно от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, като се ползва индивидуалния код за достъп на ученика
  • В определените училища-гнезда, от служебно ангажирани лица, с осигурен служебен профил.
  • Родители и ученици, които поради липса на достъп до интернет или други причини срещат затруднения за заявяване на участието си в първи и в трети етап на класиране, могат да получат съдействие в училището, в което ученикът е завършил основното си образование, в рамките на работния ден /от 8.00 до 18:00 ч./. В този случай въвеждането на заявлението ще се осъществява чрез персоналния профил на ученика.

В Регионално управление на образованието – Враца, намиращо се на адрес: ул. „Софроний Врачански” № 6, ст. 403, ще бъдат приемани заявления в особени случаи – завършили през минали години, от чужбина и др.

В РУО – Враца ще се извършват и корекции на грешно подадени заявления.

Подробна информация и график на дейностите