Програма за учебни занятия, считано за периода 13.04- 16.04.2020 година

Програма, изготвена на основание заповед № РД 09-762/09.04.2020 година и поради неотложна необходимост от предприемане на мерки за приключване на учебната година, възпрепятствано от прекъсванията на учебния процес следствие предприетите спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на СОVID-19 и на други вирусни заболявания с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в институциите в системата на предучилищното и училищното образование  и при съобразяване с възрастовите особености и интересите на учениците и се реализира в периода 13- 16 април 2020 година.

програма

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ COVID-19 И НАЧИНИ ЗА СПРАВЯНЕ С ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ

StayAtHome

Подкрепа за деца в извънредна ситуация

Постери и брошури

 

 

Уважаеми ученици и родители!

В условията на прекратени учебни занятия в присъствена форма, считано до 29.03.2020 година, пред нас се изправя предизвикателството да продължим заедно обучението си, за да финализираме  успешно учебната година. В тази връзка моля онези  от Вас, които не са се регистрирали на платформата https://app.shkolo.bg  да го направят,  с оглед на това, че нашите занятия ще продължат  в дистанционна форма на обучение. 

В понеделник, 16.03.2020 година ще положим началото и ще получите повече информация от класните си ръководители. Очакваме обратна връзка и активно съдействие от Ваша страна!

Спазвайте препоръките на здравните органи и бъдете здрави!

инж. Галина Калмушка- директор на ПГ „Васил Левски“

Родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

На 07.10.2019 година, понеделник, от 16:00 часа  в сградата на Професионална гимназия  „Васил Левски“- гр. Мизия ще се проведе родителска среща!

Присъствието Ви е задължително!

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, сесия СЕПТЕМВРИ   на учебната  2018 / 2019 г.  

 

Учебен предмет  Дата на провеждане Начален час Място на провеждане
Математика- 8, 9, 10, 11 клас 03.09.2019г. 09.00 ч. Стая 103
    2. Предприемачество- 8 клас 03.09.2019 г. 09.00 ч. Стая 103
   3. Информационни технологии- 8, 9 и 10 клас 04.09.2019 г. 09.00 ч. Стая 205
   4. Английски език- писмен- 8 клас 05.09.2019г. 09.00 ч. Стая 103
   5. Материалознание на хранителните продукти- 8 клас 09.09.2019 г. 09.00 ч. Стая 103
    6. Английски език- устен- 8 клас 10.09.2019г. 09.00 ч. Стая 103

 

ДИРЕКТОР : …………………………………….