Родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

На 07.10.2019 година, понеделник, от 16:00 часа  в сградата на Професионална гимназия  „Васил Левски“- гр. Мизия ще се проведе родителска среща!

Присъствието Ви е задължително!

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, сесия СЕПТЕМВРИ   на учебната  2018 / 2019 г.  

 

Учебен предмет  Дата на провеждане Начален час Място на провеждане
Математика- 8, 9, 10, 11 клас 03.09.2019г. 09.00 ч. Стая 103
    2. Предприемачество- 8 клас 03.09.2019 г. 09.00 ч. Стая 103
   3. Информационни технологии- 8, 9 и 10 клас 04.09.2019 г. 09.00 ч. Стая 205
   4. Английски език- писмен- 8 клас 05.09.2019г. 09.00 ч. Стая 103
   5. Материалознание на хранителните продукти- 8 клас 09.09.2019 г. 09.00 ч. Стая 103
    6. Английски език- устен- 8 клас 10.09.2019г. 09.00 ч. Стая 103

 

ДИРЕКТОР : …………………………………….

 

Родителска среща!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

На 08.10.2018 година, понеделник, от 16:00 часа  в сградата на Професионална гимназия по химични технологии „Васил Левски“- гр. Мизия ще се проведе родителска среща!

Присъствието Ви е задължително!