УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Отчитайки важността на държавния план-прием в VІІІ клас и избора на училище и профил/професия за всеки конкретен ученик, с мисъл и грижа за предстоящите отговорни решения, които трябва да вземате, предоставяме на Вашето внимание най-съществената информация и срокове в хода на приемната кампания.

Информация за училищата в област Враца, които осъществяват прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година  и начинът на балообразуване за всяка паралелка е публикуван на сайта на РУО – Враца в раздел „Прием“.

Заявяването на участие в първи и в трети етап на класиране ще се осъществява само по електронен път /online/.

Подаването на заявление за участие в класирането може да стане от всеки компютър с интернет, по което и да е време в денонощието, в определените времеви периоди.

Всеки ученик има персонален профил в Единната информационна система за изпити и прием https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп. 

ВАЖНО! Подаването на заявления за участие в първо и в трето класиране се осъществява по един от следните начини:

  • Самостоятелно от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, като се ползва индивидуалния код за достъп на ученика
  • В определените училища-гнезда, от служебно ангажирани лица, с осигурен служебен профил.
  • Родители и ученици, които поради липса на достъп до интернет или други причини срещат затруднения за заявяване на участието си в първи и в трети етап на класиране, могат да получат съдействие в училището, в което ученикът е завършил основното си образование, в рамките на работния ден /от 8.00 до 18:00 ч./. В този случай въвеждането на заявлението ще се осъществява чрез персоналния профил на ученика.

В Регионално управление на образованието – Враца, намиращо се на адрес: ул. „Софроний Врачански” № 6, ст. 403, ще бъдат приемани заявления в особени случаи – завършили през минали години, от чужбина и др.

В РУО – Враца ще се извършват и корекции на грешно подадени заявления.

Подробна информация и график на дейностите

Стипендии по програмата “Opportunity Funds – Bulgaria”

Информирам Ви, че за седма поредна година, Българо-американската комисия за образователен обмен ФУЛБРАЙТ обявява ежегодния конкурс за 18 стипендии в размер до $5,000 всяка за ученици в 11 клас. konkurs_za_stipendii_opportunity_funs_za_uchenitsi_v_11_klas

Крайният срок за подаване на документи е 7 януари 2022 г.

График на поправителни изпити за ученици в дневна форма на обучение през юлска сесия на 2021 година

Учебен предмет Дата и място на провеждане клас
Учебна практика по приложни програми с общо предназначение 02.07.2021 г.

09.00 ч.

Стая 205

IX клас
Математика 02.07.2021 г.

09.00 ч.

Стая 104

IX клас
Български език и литература 05.07.2021г.

09.00 ч.

Стая 103

XI клас
Химия и опазване на околната среда 06.07.2021 г.

09.00 ч.

Стая 103

VIII клас

IX клас

Информационни технологии 07.07.2021 г.

09.00 ч.

Стая 103 и стая 205

IX клас
Дигитална креативност 07.07.2021 г.

09.00 ч.

Стая 205

IX клас