Бюджет

Утвърден бюджет на 2024г.

Бюджет_2024

Утвърден бюджет на 01.01.2023г.

Бюджет за 2023

БЮДЖЕТ-2023

Утвърден бюджет на 01.01.2022г.

БЮДЖЕТ-2022

Корекции на бюджета

Корекции до 30.09.2022

Корекции четвърто тримесечие

 

Утвърден бюджет на 01.01.2021г.

БЮДЖЕТ-2021

Корекции на бюджета

Корекции до 30.04.2021г.