Училищен екип

Училищен екип

Пламен Татолов

директор

Милетия Борисова Илиева

заместник директор – учебна дейност

инж. Калин Андреев Петков

старши учител практическо обучение

инж. Румен Петров Иванов

учител теоретично обучение

Евгения Николова Чалъкова

главен счетоводител

инж. Павлинка Христова Младенчева

учител теоретично обучение

инж. Албена Димитрова Винчева

старши учител теоретично обучение

Борослав Петков Петков

старши учител практическо обучение

инж. Желязко Стефанов Монов

старши учител теоретично обучение

Даниела Цветанова Велчева

старши учител Български език и литература

Мариета Тончева Бешева

старши учител Руски език

Иглика Димитрова Мицова-Енчева

старши учител по география, история и философски цикъл

Миглена Господинова

учител физическо възпитание и спорт

Михаела Георгиева Георгиева

учител биолигия и химия, изобразително изкуство и музика

инж. Илия Първанов Михайлов

домакин

Ваня Тодорова

медиатор

Нора Илиева Митева

старши учител Английски език и икономика

Наталия Недялкова Гетова

завеждащ административна служба

Валя Иванова Стоянова

Помощен персонал