Обществен съвет

1 Председател Маргарита Лазарова
2 Представител на финансиращия орган Михаела Захариева
2 Резервен член на финансиращия орган Евгени Генов
3 Представител на работодателите Валери Винев
4 Представители на родителите на учениците:
Сергей Димитров Пъшев
Юрмис Алиева Шукриева