История

МИНАЛО

 • Откриване – 1920/21 учебна година – Държавно мебелно

кошничарско училище

 • 1932/33 – 1944/45 учебна година – Практическо столарско училище
 • 1948/49 – 1950/51 учебна година – Техническа гимназия по

дървообработване и вътрешна архитектура

 • 1951/52 – 1969/70 учебна година – Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура
 • 1962/63 учебна година – Професионално- техническо училище по металообработване
 • 1971/1999 учебна година – Средно професионално училище по машиностроене
 • 1970/71-1998/99 учебна година – Средно пофесионално техническо

училище по дървообработване

 • 1999/2000 учебна година – Техникум но дървообработване и

машиностроене

НАСТОЯЩЕ _

 • ПГ „Захарий Зограф“ непрекъснато доказва своята икономическа перспективност й полза за обществото.
 • В ПГ „Захарий Зограф“ се провежда качествено практическо обучение върху изделия с реална пазарна стойност.
 • В ПГ „Захарий Зограф“ се придобива професионална квалификация по актуални специалности.
 • В ПГ „Захарий Зограф“ работи висококвалифициран и ангажиран учителски екип.
 • ПГ „Захарий Зограф“ работи по проекти на европейски програми.

ПАРТНЬОРСТВО

Успешно партниране с „Метаком СЛЗ“ Инвест АД, „Алуком“ АД, „Адриели“ ЕООД.

НАШИ ВЪЗПИТАНИЦИ

Марин Карабулев

Завършил е специалност Мебелно столарство. Основал е семейна фирма „Карабулев“ООД-проспериращо предприятие за производство на дограма и мебели.

Греди Асса

Известен художник, зам.ректор на Националната художествена академия“ Н.Павлович“. Автор е на над 25 самостоятелни изложби у нас и в чужбина. Негови творби са притежание на музейни и частни колекции в България, САЩ, Германия.

Христофор Русанов

Доцент д-р Русанов е зам. Декан на факултет „Горска промишленост“ в Лесотехнически университет. Автор е на над 70 научни публикации у нас и в чужбина, на научно- приложни разработки и рационализации.

Калин Симеонов

Ст.н.с. Симеонов работи по проблемите на дървесината и мебелното производство. Бивш директор на Технологичния институт по мебели и обзавеждане, управител на „Екотехпродукт“ООД. От 1999 г. е председател на Управителния съвет на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост в България.

Кирил Мескин

Известен скулптор, автор на над 25 самостоятелни изложби у нас и в Германия. Редовен участник в международни симпозиуми. Негови творби притежават всички художествени галерии в страната и частни колекции в Белгия, Норвегия, Франция, Германия, Испания.

Стефан Моллов

Поет и писател, автор на книгите „Бягство от рая“, „Вечерен празник“, „Един мъж в женски затвор“, „Трохи за тълпата“ и др.