УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

Учениците от ОУ „Панайот Волов“ възстановиха издаването на своя вестник под новото име „Ученически глас“. Настоящата визия на вестника е продукт от съвместната работа на учениците и Комисията по гражданско образование. В него се съдържат новини от училищния живот, страници с ученическо творчество, материали за свободното време.

Вестникът ще се издава два пъти годишно и ще бъде място за споделяне на идеи, за отражение на добрите дела, за гордост от спортните и творческите прояви на учениците.

учебна 2023/2024г.

брой 2/26.04.2024г.

Юбилеен брой на училищния вестник, по случай патронния празник и 55 години от създаването на училището.

Вестник 2 бр.

брой 1 / 19.12.2023 г.

Вестник  1 бр.

брой 2

Вестник  стр. 1

Вестник стр. 2

Вестник стр. 3

Вестник  стр.4

училищен вестник  брой 1