УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

Учениците от ОУ „Панайот Волов“ възстановиха издаването на своя вестник под новото име „Ученически глас“. Настоящата визия на вестника е продукт от съвместната работа на учениците и Комисията по гражданско образование. В него се съдържат новини от училищния живот, страници с ученическо творчество, материали за свободното време.

Вестникът ще се издава два пъти годишно и ще бъде място за споделяне на идеи, за отражение на добрите дела, за гордост от спортните и творческите прояви на учениците.

брой 2

Вестник  стр. 1

Вестник стр. 2

Вестник стр. 3

Вестник  стр.4

училищен вестник  брой 1