СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Във връзка Заповед № РД–10-668/27.02.2023г. на Директора на ОУ“ Панайот Волов“ гр. Пловдив, комисия в състав:

Председател: Севджан Читальова, ЗДАСД

Членове: 1. Дияна Янкова, старши учител начален етап

2. Светла Нейкова, старши учител начален етап

разгледа постъпилте документи за длъжността учител в ГЦОУП, след проведено интервю класира в следния ред:

  1. Звездиана Василева  -21 т.
  2. Милка Петкова – 20т.
  3. Маруся Иванова -18т.