СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – 7 /11.06.2024 г./

Свободни места на ученици по класове  към 08.02.2024 г.

I “ А“ клас – 7 свободни места

I „Б“ клас – 7 свободни места

II „А“ клас – 4 свободни места

II „Б“ клас – 8 свободни места

III „А“ клас – 7 свободни места

III „Б“ клас – 8  свободни места

III „В“ клас – 5 свободни места

IV „А“ клас – 0 свободни места

IV „Б“ клас – 0 свободни места

V „А“ клас – 5 свободни места

V „Б“ клас – 5 свободни места

VI „А“ клас – 8 свободни места

VI „Б“ клас – 5  свободни места

VI „В“ клас – 6 свободни места

VII „А“ клас – 6 свободни места

VII „Б“ клас – 7 свободни места

Свободни места  по класове на ученици през 2023/2024 година

I “ А“ клас – 7 свободни места

I „Б“ клас – 8 свободни места

II „А“ клас – 4 свободни места

II „Б“ клас – 7 свободни места

III „А“ клас – 7 свободни места

III „Б“ клас – 9 свободни места

III „В“ клас – 5 свободни места

IV „А“ клас – 0 свободни места

IV „Б“ клас – 0 свободни места

V „А“ клас – 4 свободни места

V „Б“ клас – 4 свободни места

VI „А“ клас – 9 свободни места

VI „Б“ клас – 6 свободни места

VI „В“ клас – 8 свободни места

VII „А“ клас – 7 свободни места

VII „Б“ клас – 6 свободни места

 

Свободни места за ученици през 2020/2021 година

IV „а“ клас – 1 свободно място

V „а“ клас – 4 свободни места

V „б“ клас – 8 свободни места

V „в“ клас – 4 свободни места

VI „а“ клас – 7 свободни места

VI „б“ клас – 6 свободни места

VI „в“ клас – 8 свободни места

VII „а“ клас – 8 свободни места

VII „б“ клас – 8 свободни места

VII „в“ клас – 7 свободни места

Свободни места за ученици

Свободни места за ученици