ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Облачна платформа G Suite за образованието в ОУ „Панайот Волов”

През 2019-2020 учебна година ОУ „Панайот Волов” – гр. Пловдив, съвместно с Център за творческо обучение, стартира внедряването на Google G Suite за образованието. Обучение преминаха трима учители. Един учител се сертифицира с Level 1 и 2.

Всички учители имат профили в @volov.net. Създадени са и функционират  Google Classroom по всички учебни предмети.

Педагогическият колектив провежда своите общи събрания, педагогически съвети и съвещанияи и чрез срещи в Google Meet или Google Hangouts.

 

ОУ „Панайот Волов“ има  действащ електронен дневник –  https://www.shkolo.bg