ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Уважаеми родители и ученици,

От настоящата учебна 2020/2021 година в ОУ“ Панайот Волов“ дневникът е само електронен.Платформата с която работи училището се намира на адрес:: www.shkolo.bg.

Електронният дневник Ви дава възможност да получавате информация за оценките , отсъствията и отношението на учениците към учебния процес в реално време. Освен оценките в него може да се види и друга полезна информация-забележки и похвали на децата/учениците, отсъствията, статистики, взетите   теми за деня по отделните  предмети, съобщения за родителски срещи и всякакви и други мероприятия. Достъп до дневника могат да имат, както учителите, родителите така и учениците след направена регистрация.

Указания за регистрация и ползване на електронния дневник.

За да се регистрирате е необходимо:

  1. Да сте предоставили на класния ръководител коректна информация за Вашия телефонен номер и имейл.
  1. Отваряте сайта на Школо- www.shkolo.bg и избирате „Вход“, който ще ви отведе на следващия екран
  2. Изберете „Регистрация“
  3. Въведете телефонен номер и натиснете „Напред“.
  4. Въведете 6-цифрения код, който ще получите на телефона си като съобщение. След въвеждането му, отново изберете „Напред“.
  1. Въедете името си и изберете „Напред“:
  2. Попълнете необходимата информация:
  3. Натиснете отново бутона „Напред“. Ще имате опцията да заявите достъп и до друг ученик с бутон „ДА“ или „НЕ“.
  4. Готово!