История

Рождена дата на училището – 29.08.1919 година.
Временна училищна сграда от две стаи от бившето общинско управление.

Първите учители:

  • Мерсица Димитрова – главен учител от гр.Бургас;
  • Радулка Андонова – гр.Айтос;
  • Георги Иванов – гр.Сливен.

Лятото на 1921 година се построяват с активното участие на месното население училищна сграда с две стаи, една канцелария и коридорче.

През 1921/1923 година – училището се обособява като основно /с четири отделения/ с главен учител Георги Иванов.

1930 година-още две учебни стаи към съществуващата училищна сграда.

През учебната 1933/1934 година училището се оформя като пълно основно със 7-ми клас.

Към 15.09.1937 година на мястото на днешното училище се построява едноетажна сграда с четири класни стаи и дирекция.

През 1960 година- Построява се втори етаж и ляво крило към съществуващата сграда.

През 1960г.-училището се оформя като пълно осмокласно.

За учебната 1981/1982 година училището е обособено като средно-ЕСПУ.

1986/1987 година е открит нов корпус в който учат учениците от начален курс.

Много учители са положили усилия за обособяването на училището като СОУ.

 

Вашият коментар