VII КЛАС

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г.

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В VII КЛАС ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И ПО ПРОФИЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ И В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА


Заповед № РД 09-1836 от 22.03.2017 г.
prilojenie_1dejnosti 7 klas 150317
prilojenie 3_2017-15032017
prilojenie_6-instruktagi_uchenici_E