ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

ЗАСЕДАНИЯ НА ПС ПРЕЗ УЧ. 2018/2019 Г.
№1 от 09.10.2018 г.