КОЛЕКТИВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
ДИРЕКТОР
Маргарита Йорданова

НАЧАЛЕН ЕТАП
Ива Иванова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на I клас
Елена Христова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на II клас
Ирена Стоянова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на III клас
Виктория Йорданова – старши учител в I – IV клас, кл. р-л на IV клас
Марияна Крумова-Мишева – учител в І – ІV клас, дейности в целодневна организация (сборна група от I и IV клас)
Цветелина Христова – учител в І – ІV клас, дейности в целодневна организация (сборна група от II и III клас)

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Елка Стефанова – старши учител по БЕЛ
Мая Видрова-Гюрева – старши учител по английски език
Лъчезар Христов – учител по география и икономика и история и цивилизация
Атанаска Деспотова – лектор по математика
Светла Янкова – лектор природни науки

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
Светла Миланова – счетоводител

ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
Елисавета Данаилова