Уважаеми ученици и родители, напомням Ви, че от понеделник – 04.01.2021 г. – учениците от 1 до 4 клас преминават към присъствено обучение в училище. А учениците от 5 до 7 клас продължават обучение в онлайн среда, съгласно заповедта на министъра на МОН – до 31.01.2021 г. При промяна на условията за обучение ще бъдете информирани своевременно!