Уважаеми родители и ученици,

ОУ „Петко Р. Славейков“ Ви информира, че от 30.11 до 20.12.2020 година обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда. Седмичното разписание не се променя. Продължителността на учебните часове и междучасията ще бъдат публикувани на сайта на училището. Всички учебни часове ще се осъществяват в Microsoft Teams. Родителите, които ще ползват неплатен отпуск, за да помагат на децата си, да заповядат в училище за получаване на служебна бележка, че децата им са ученици и посещават редовно учебни занятия. При въпроси, възникнали с обучението в електронна среда на децата Ви, се обръщайте към класните ръководители. Оставаме на разположение за решаване на всички текущи проблеми. В условията на COVID-19 няма вариант, в който да няма негативи, но най-важното е да опазим живота и здравето на всички.

Ние от ОУ „Петко Р. Славейков“, с. Средногорци Ви пожелаваме здраве, търпение и разум, за да преодолеем по-бързо трудностите!

Успех!