Междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“

На 17 юни 2022 г. се проведе междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ на тема: „Моето училище, моят роден край“. Участие взеха ученици и учители от СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол, ПГЗГС с. Стефан Караджа,  ОбУ „Васил Левски“ с. Михалич, ОбУ „Св. Иван Рилски“ с. Червенци и ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Стефан Караджа.

Нашето училище се представи с презентация на тема: „Символи, празници и традиции в училището“. Участници бяха ученици от VІІ и Х клас, участвали в проект „Подкрепа за успех“. Чрез презентацията показаха основните празници в нашето училище и традициите, свързани с тяхното отбелязване.

Всички участници посетиха музейната сбирка в гр. Вълчи дол.

Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“

 

Спортен празник прогимназиален и гимназиален етап

На 10 юни се проведе спортен празник с ученици от прогимназиален и гимназиален етап. Учениците участваха в индивидуални и групови състезания: волейбол, баскетбол, футбол, дърпане на въже, щафетни игри. Победителите получиха медали и купи.

 

2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България

На 2 юни ученици и учители от ОбУ „Васил Левски“ почетоха паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България с рецитал и презентация за живота и дейността на видния революционер. Драматизация на стихотворението на Ботев „Хаджи Димитър“ докосна сърцата на присъстващите чрез силните стихове, възпяващи величието и героичния подвиг  на свободната, непримирима с потисничеството личност.

„Настане вечер месец изгрее,

звезди обсипят сводът небесен;

гора зашуми, вятър повее,

Балканът пее хайдушка песен!“

Родителска среща за споделяне на добрите практики от обучения по проект „Подкрепа за успех“

На 30.05.2022 г. се проведе родителска среща с родители на ученици от VІІ и Х клас за споделяне на добрите практики от проведените допълнителни обучения за превенция на обучителни затруднения по български език и литература и математика по проект „Подкрепа за успех“. Ръководителите на групите г-жа С. Василева и А. Ангелова представиха пред родителите презентация за целите, задачите и резултатите от проведените обучения в групите по проекта.

 

24 МАЙ – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

С тържествена програма учениците и учителите на ОбУ ”Васил Левски” отбелязаха 24 май – Празник на българската просвета и култура и на славянската писменост. Гости на празника бяха бивши учители и децата от Детска градина „Слънце“ с. Михалич. След празничното слово на директора на училището г-жа Пенчева награди изявени ученици в учебната дейност.

 

Спортен празник начален етап

Много вълнуващи моменти и страхотни преживявания донесе спортния празник на учениците от I до IV клас. Чрез организираните щафетни игри между класовете децата показаха отлични спортни умения и способности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организирани щафетни игри между класовете и децата показаха отлични умения и способности като бягаха, провираха се през обръч, носеха топка и
дърпаха въже.

Лекция „За ползата от образованието“

На 13 май 2022 година образователният медиатор Геновева Стефанова изнесе лекция „За ползата от образованието“ пред родители на ученици от начален и прогимназиален етап. Чрез презентация тя сподели добри практики от своята работа в условията на ОРЕС, а чрез видеоматариали за ролята на ромската жена в различни европейски държави представи различните гледни точки към проблема за ранните бракове и преждевременното напускане от образователната система у нас и в чужбина.

Осма национална лидерска академия по толерантност

Председателят на ученическия съвет Александрина Дянкова и Керанка Анастасова – член на ученическия съвет, заедно с М. Лазарова учител от ОбУ „Васил Левски“ взеха участие в организираната от ЦМЕДТ „Амалипе” 8-ма национална „Лидерска академия по толерантност“ за ученически парламенти и ученици-наставници. В рамките на четири дни 09-12.05.2022 г. в  курортен комплекс в „Св. св. Константин и Елена“ ученичките се включиха в различни сесии, имащи за цел да мотивират лидерите от множество училища в цяла България да организират кампании, да стимулират съучениците си да се развиват и бъдат успешни.

 

 

Благотворително събиране на капачки

Учениците от ОбУ „Васил Левски“ за поредна година участваха в кампанията за събиране на пластмасови капачки „Аз Вярвам и Помагам“.

Целта на кампанията е събиране на ненужни пластмасови капачки и предаване за тяхното рециклиране. С получените парични средства ще се закупи медицинска апаратура за отделенията по неонатология и детска хирургия в:
• Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. Д-р Д. Стаматов – Варна
• Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна-Варна“

9 май – Ден на ученическо самоуправление

На 9 май – Денят на Европа по традиция в ОбУ „Васил Левски“ се проведе Ден на ученическо самоуправление. Ученици от VІІІ, ІХ и Х клас заеха местата на учители в учебните часове по различни учебни предмети. Деветокласничката Аксения Манушева бе в ролята на „директор за един ден“. Младите заместници се справиха много добре с поставените им задачи и показаха амбиция и мотивация за работа. Учениците бяха развълнувани, че техни връстници ръководят учебния процес. В края на учебния ден учениците-учители споделиха, че професията „учител“ е сложна и трудна, изпълнена с много задачи и отговорности.