Лекция „Пубертет“

На 10 май 2024 г. бе проведена с момичета от 5, 6 и 7 клас лекция на тема  „Пубертет“. Лекторът – г-жа Ангелина Илева, представител на фирма „Елевейт“ запозна момичетата с физиологичните промени през пубертета и свързаните с тях хигиенни и хранителни навици, и отношение към собственото тяло. Образователната програма е разработена от „Проктър и Гембъл” и има за цел да информира подрастващите тийнейджъри за физическите и емоционалните промени, които настъпват през пубертета, за образоването им относно дамската хигиена и формирането на правилни здравни навици. Всяко момиче получи образователни материали и мостри на продукти.

9 май – Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление

По традиция, всяка година на 9 май се проведе Ден на ученическото самоуправление. В ролята на учители влязоха учениците от 10 клас. Те преподаваха учебния материал, следяха за отсъствията, изпитваха и
поставяха оценки, провеждаха разговори с ученици, родители и други учители по възникнали проблеми на класа, дежуруриха в коридорите и следяха за дисциплината.

Малките преподаватели успяха да се докоснат до професията „учител“ и осъзнаха колко важна и отговорна е работата на педагога.

Благотворителна инициатива

По инициатива на ученическия съвет бе поставена кутия за набиране на средства за дете в нужда – Веселина Веселинова на 12 години. Събраните средства ще бъдат преведени по сметката на Веселина.

 

Интензивна работа с родители по проект „Успех за теб“

На 29.04.2024 г. образователния медиатор Айше Раимова проведе интензивна работа с родители по проект „Успех за теб“ на тема: „Накъде след 7 клас“ с родители на ученици от 6 и 7 клас. Тя представи училищата от общините Вълчи дол, Суворово и Ветрино, където децата им могат да продължат образованието си  и да получат диплома за средно образование с възможно най-добро качество.

Състезание в ПГ с. Стефан Караджа

На 26.04.2024 г. отбор от ученици от гимназиален етап взеха участие в състезание в ПГЗГС с. Стефан Караджа.

Среща на прокурор от Районна прокуратура – Варна

На 26.04.2024 г. прокурор Жасмина Колева от Териториално отделение – Девня при РП Варна, гостува в ОбУ „Васил Левски“ като проведе беседа пред ученици от 7 до 10 клас по темите:

  • „Детското насилие (агресията в училище). Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетните лица и последици. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им.“
  • „Наркотиците – лесният начин да изгубим свободата си. Превенция срущу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършени от наркозависими лица.“

Учениците слушаха с внимание темите и активно участваха в дискусията по време на лекцията. Прокурор Колева представи информация за Съдебната система в България и действащия Наказателен кодекс на достъпен език за учениците. Тя запозна учениците с видовете мерки за възпитателно въздействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Подчерта, че е необходимо да бъдат бдителни при публикуване на снимки в социални мрежи, за да не станат жертва на недоброжелателни лица, както и напомни къде да обадят при случай на домашно насилие или кибертормоз.

Беседа бе интересна и полезна за учениците, съдейства за повишаване на правната им грамотност и култура. Всички достигнаха до извода, че за да станат пълноценни участници в социалния живот, младите хора трябва да спазват законите и правилата в обществото, в което живеят.

„Силата на прошката“ – публична изява на клубове по проект „Аз, ти и ние – единни и толерантни“

Учениците от клуб „История на етносите през вековете“ с ръководител Сали Мехмедов и клуб „Религия и съвремие“ с ръководител Айше Раимова пресъздадоха атмосферата на традиционния празник на прошката при християни и мюсюлмани: Сирни заговезни и Курбан байрам. Гости на публичната изява бяха отец Станислав Друмев и имам Али Софу.

СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 22-26 април 2024 г.

Седмицата 22-26 април 2024 г. е посветена на четенето.

ПРОГРАМА

 Първи ден – понеделник, 22 април 2024 г.:

Попълване на анкета за четенето –  3. клас /отг. Е. Красимирова/

Втори ден – вторник, 23 април 2024 г.:

Илюстрация по любима приказка – 2-3. клас /отг. М. Лазарова/

Трети ден – сряда, 24 април 2024 г.:

„Най-добър……..”- състезания за най-добър четец и най-добър разказвач- 4 клас /отг. С.Василева/

Четвърти ден – четвъртък, 25 април 2024 г.:

Маратон на четенето в библиотеката – четене на приказки и разкази съвместно с родители – 1-4. клас /отг. Е. Красимирова и Г. Рамаданова/

Пети ден – петък, 26 април 2024 г.:

Драматизация по любима приказка – „Трите пеперудки” 4.клас /отг. С. Василева/