Ден на розовата фланелка – Световен ден за борба с тормоза в училище

Учениците от ОбУ „Васил Левски“ отбелязаха деня за борба с тормоза в училище –  „Ден на розовата фланелка“. На този ден всички, съпричастни с темата, се обличат розово, за да изразят своята позиция. Фланелката и цветът символизират неприемането на тормоз и насилие в училище. И днес всички ученици и учители от ОбУ „Васил Левски” казаха “Не на тормоза в училище”,облечени в розово. В беседи и разговори те обсъдиха проблемите за тормоза в училище и семейството, за необходимостта да бъдем съпричастни и да не затваряме очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение.

Мартенички от сърце

Участниците от всички клубове по проект „Аз, ти и ние – единни и толерантни“ направиха и изпратиха ръчно изработени мартенички за представители на международна конференция на 7-8 март 2024 г., организирана от ЦОИДУЕМ. На конференцията ще присъстват представители от Норвегия, Словакия, Португалия, Румъния и от националните институции: Комисията по образованието и науката към Народното събрание, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и др.
Чрез подаряването на мартеници децата популяризират една от най-почитаните български традиции. С тези мартенички участниците в конференцията ще занесат в своите страни къстче от нашата страна и ще предадат пожеланията на децата за здраве и късмет през цялата година.

 

 

Среща-разговор по проект „Аз, ти и ние – единни и толерантни“

На 20.02.2024 г. се проведе среща-разговор на тема „Вярвам със сърцето си“ с ученици от клуб „Религия и съвремие“ при ОбУ “ Васил Левски“ с. Михалич. Гостува им свещеник Станислав Друмев, който говори непринудено, на близък до децата език на теми за вярата, за доброто и злото, за милосърдието и грижата за ближните. Отец Станислав отговаряше на детските въпроси, обясняваше и нагледно на дъската чертаеше схеми като един истински духовен учител. Накрая на срещата всички достигнаха до извода, че вярващият човек е този, който носи Бог в сърцето си, умее да прощава, обича и помага на другите и винаги „Благодари“ на Бога.

Кибертормоз – същност и превенция

На 14 февруари 2024 г. се проведе, по инициатива на ученическия съвет, среща – дискусия на тема „Кибертормоз – същност и превенция“. На учениците от прогимназиален и гимназиален етап бяха представени презентации, изготвени от членовете на ученическия съвет Юлияна Асенова – 6 клас , Златина Асенова – 10 клас и Аскения Асенова – 10 клас за същостта, видовете кибертормоз, последиците от него и начините за неговото преодоляване. В проведената след това дискусия на учениците се разясни какво трябва да направят, с кого трябва да разговарят, ако някой ги тормози онлайн. Първата крачка е да се потърси помощ от някого, на когото те имат доверие, например родител, роднина или друг доверен възрастен. В училище може да се обърнат към класен ръководител, медиатор, любим учител.

Накрая всички достигнаха до извода, че за да спре кибертормоза е много важно да се внимава какво споделяме или казваме, защото може да нараним околните. Трябва да сме толерантни едни към други онлайн и в реалния живот. Ние всички носим отговорност!

 

Седмица, посветена на Левски

Учениците от ОбУ „Васил Левски“ посветиха седмицата от 12 до 19 февруари на 151 годишнината от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски. През тази седмица учениците  се включиха в различни дейности, благодарение на които обогатиха знанията си и засвидетелстваха почитта си към живота и делото на Левски. С много ентусиазъм учениците от различни класове подредиха изложба с рисунки на тема: „Левски живее в сърцата ни“. На същата тема бяха и есетата, написани от ученици от 6 и 7 клас. Есетата бяха изложени на табло, авторите им получиха награди за положения труд, а най-доброто есе на Юлияна Атанасова получи специална награда.

На третият ден от седмицата бе представена презентация за живота и делото на Апостола, която бе вълнуващо поднесена и завладя вниманието на учениците.

На четвъртия ден от седмицата се проведе викторина с въпроси, свързани с интересни факти от живота и революционната дейност на Апостола, в която взеха участие всички ученици, а тези с най-активно участие и отговорили правилно получиха предметни награди.

За тържественото закриване на “Седмицата на Левски” учениците от прогимназиален етап с много старание, патос и желание представиха рецитал от стихове за Левски.

Шестокласниците разчустваха всички присъстващи с изпълнението на танцова миниатюра за последните мигове от живота на Апостола на фона на народната песен за Васил Левски „Кажи ми горо“:

Кажи ми, горо, кажи на мене
защо Балкана сърдито стене?
Там буря вие и кърши клони,
защо жалее и сълзи рони?                                                                  …………………………………….

Кажи на всички, че тук аз минах,                                                                                    за родни братя и род загинах!                                                                                        В окови тежки напред той тръгна                                                                                    и нивга Левски не се завърна…

Тържеството завърши с изпълнение на химна на училището по текст и музика на Диана Георгиева – учител по БЕЛ и музика.

Поклон пред паметта и делото на Апостола на свободата Васил Левски!

Нека бъдем достойни негови последователи и да се гордеем, че училището ни носи името на най-великия българин!

Интензивна работа с родители по проект „Успех за теб“

На 26.01.2024 г. в ОбУ „Васил Левски“ се проведе среща с родители – форма на интензивна работа с родители по дейност 2 към проект „Успех за теб“ на тема „Доброволчество“. Чрез беседа с образователния медиатор Геновева Христова участниците в срещата достигнаха до извода, че доброволчеството е изключително специфична дейност, при която от една страна, човек се посвещава на една добра кауза – да прави живота на другите по-добър и по-успешен. От друга обаче, се научава на безкористност, като дава без да получава награда, а само лично удовлетворение и дълбока признателност.

.

Олимпиада „Знам и мога“ – общински кръг

На 20.01.2024 г. се проведе общинския кръг на Национална олимпиада „Знам и мога“ за ученици от ІV клас. За първи път 5 ученици от ІV клас взеха участваха в  общинския кръг, който бе на тема „Отново е зима…“. Най-висок брой точки получи Дянко Дянков, но не бяха достатъчни за класиране на областен кръг.

Поздравления за участниците и пожелания за по-добро представяне на предстоящи олимпиади!