Профил на купувача

декември чирbg_public_orders

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОУ „Васил Левски” с.Михалич, организира процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти с публикуване на покана, с предмет на поръчката: „Доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците в ОУ „Васил Левски” с.Михалич,  по обособени позиции“. Доставките, обект на настоящата процедура, са разпределени в следните две самостоятелни обособени позиции:

– Обособена позиция 1: „Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в ОУ „Васил Левски” с.Михалич. Срок за изпълнение на поръчката до 31.05.2015 г., считано от датата на сключване на договора. Финансирането се извършва от бюджета на ОУ ”Васил Левски”, с.Михалич.

– Обособена позиция 2 : „Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „обяд”, за учениците, обхванати в целодневно обучение в ОУ „Васил Левски” с.Михалич. Срок за изпълнение на поръчката – до 30.06.2015 г., считано от датата на сключване на договора. Финансирането се извършва от ОП ”РЧР”, Проект BG051PO001-3.1.06- Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”.

http://dox.bg/files/dw?a=1fef942bd8

Протокол на комисия

Заповед за класиране

„ТРОНИС“ ЕООД       „ЧИР ГОЛДЪН РЕСТ“ ЕАД

Договор за закуски            Договор за кетъринг

ноември тронис                   ноември чир

декември тронис                 декември чир

януари тронис                      януари чир

февруари тронис                 февруари чир

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *