Бюджет

БЮДЖЕТ 2024 година

Отчет първо тримесечие 2024 година училище

Отчет първо тримесечие 2024 година професионална подготовка

Отчет първо тримесечие 2024 година подготвителна група

Доклад първо тримесечие 2024 година

Бюджет 2024 година дейност 318

Бюджет 2024 година дейност 322

Бюджет 2024 година дейност 336

Бюджет 2024 година дейност 326

БЮДЖЕТ 2023 година

Бюджет 2023 Дейност 318

Отчет бюджет 2023 година дейност 318

Бюджет 2023 Дейност 326

Отчет бюджет 2023 година дейност 326

Бюджет 2023 Дейност 322

Отчет бюджет 2023 година дейност 322

Доклад бюджет четвърто тримесечие 2023 година

Доклад бюджет трето тримесечие 2023 година

Доклад бюджет второ тримесечие 2023 година

Доклад бюджет първо тримесечие 2023 година

БЮДЖЕТ 2022 година

Доклад бюджет ІV тримесечие 2022 година

Доклад бюджет трето тримесечие 2022 година

Отчет бюджет ІІІ тримесечие 2022 година професионална подготовка

Отчет бюджет ІІІ тримесечие 2022 година подготвителна група

Отчет бюджет ІІІ тримесечие 2022 година училище

Доклад бюджет второ тримесечие 2022 година

Отчет бюджет ІІ тримесечие 2022 година училище

Отчет бюджет ІІ тримесечие 2022 година подготвителна група

Отчет бюджет ІІ тримесечие 2022 година професионална подготовка

Доклад бюджет І тримесечие 2022 година

Отчет бюджет І тримесечие 2022 година професионална подготовка

Отчет бюджет І тримесечие 2022 година подготвителна група

Отчет бюджет І тримесечие 2022 година училище

Бюджет 2022 дейност 318

Бюджет 2022 дейност 326

Бюджет 2022 дейност 322

БЮДЖЕТ 2021 година

Доклад бюджет ІV тримесечие 2021 година

Отчет бюджет ІV тримесечие 2021 година училище

Отчет бюджет ІV тримесечие 2021 година професионална подготовка

Отчет бюджет ІV тримесечие 2021 година подготвителна група

Доклад трето тримесечие 2021 година

Отчет бюджет трето тримесечие 2021 училище

Отчет бюджет трето тримесечие 2021 подготвителна група

Отчет бюджет трето тримесечие 2021 професионална паралелка

отчет бюджет професионални паралелки второ тримесечие

отчет бюджет училище второ тримесечие

отчет бюджет подготвителна група второ тримесечие

отчет бюджет подготвителна група първо тримесечие

отчет бюджет училище първо тримесечие

отчет бюджет професионални паралелки първо тримесечие

Бюджет 2021 Образование за утрешния ден

Бюджет 2021 Подкрепа за успех

Бюджет 2021 дейност 336

Бюджет 2021 дейност 318

Бюджет 2021 дейност 326

Бюджет 2021 дейност 322

БЮДЖЕТ 2020 година

Доклад към отчет за изпълнение на бюджета за 2020 година – трето тримесечие

Отчет бюджет училище трето тримесечие

Отчет бюджет професионални паралелки трето тримесечие

Отчет бюджет подготвителна група трето тримесечие

Доклад към отчет за изпълнение на бюджета за 2020 година – второ тримесечие

Отчет бюджет 2020 училище – второ тримесечие

Отчет бюджет 2020 подготвителна група – второ тримесечие

Отчет бюджет 2020 професионална подготовка – второ тримесечие

Доклад към отчет за изпълнение на бюджета за 2020 година – първо тримесечие

Отчет бюджет 2020 училище – първо тримесечие

Отчет бюджет 2020 подготвителна група – първо тримесечие

Отчет бюджет 2020 професионална подготовка – първо тримесечие

Бюджет 2020 училище

Бюджет 2020 проект

Бюджет 2020 подготвителна група

Бюджет 2020 професионална подготовка

Бюджет 2020 местни дейности

БЮДЖЕТ 2019 година

Отчет бюджет 2019 четвърто тримесечие подготвителна група

Отчет бюджет 2019 четвърто тримесечие професионална подготовка

Отчет бюджет 2019 четвърто тримесечие училище

Отчет бюджет 2019 трето тримесечие подготвителна група

Отчет бюджет 2019 трето тримесечие професионална подготовка

Отчет бюджет 2019 трето тримесечие училище

Отчет бюджет 2019 второ тримесечие подготвителна група

Отчет бюджет 2019 второ тримесечие професионална подготовка

Отчет бюджет 2019 второ тримесечие училище

Отчет бюджет 2019 първо тримесечие подготвителна група

Отчет бюджет 2019 първо тримесечие професионална подготовка

Отчет бюджет 2019 първо тримесечие училище

Бюджет 2019 подготвителна група        

Бюджет 2019 общообразователно училище

Бюджет 2019 професионални паралелки

Отчет бюджет 2018 ПГ

Отчет бюджет 2018 училище

Отчет бюджет първо шестмесечие 2018 училище

Отчет бюджет първо шестмесечие 2018 ПГ

Отчет бюджет първо тримесечие 2018 училище

Отчет бюджет първо тримесечие 2018 ПГ

Справка и становище

Бюджет 2018 година                                 

Проект „Твоят час“           

Отчет първо шестмесечие 2017 ПГ

Отчет първо шестмесечие 2017 ОУ

Отчет първо тримесечие 2017 основно училище

Отчет първо тримесечие 2017 ПГ

Бюджет 2017 училище

Бюджет проект твоят час

Бюджет 2016

Отчет ПГ 2016 г.                                                       Отчет училище 2016 г.

Отчет деветмесечие 2016 г. ПГ

Отчет деветмесечие 2016 г. ОУ

Бюджет 2015

отчет_бюджет 2015_ПГ

отчет_бюджет 2015_общообразователни училища

отчет_бюджет 2015_извънучилищни дейности

Бюджет 2014      

отчет декември основно училище

отчет декември ПГ

отчет декември извънкласни дейности

Бюджет 2012 год 

отчет март 

отчет юни

 отчет септември 

отчет декември

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *