Бюджет

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета с натрупване от 01.01.2019г до 31.12.2019г
Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета с натрупване 01.01.2018г – 30.09.2019г
Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета с натрупване 01.01.2018г – 30.06.2019г
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА С НАТРУПВАНЕ ОУ СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ С. КРАИЩЕ
Бюджет 2019 г при ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Краище
______________________________________________

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета – от 01.01.2018г до 30.09.2018г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета 
Бюджет 2018 г при ОУ Св. П. Хилендарски с. Краище
______________________________________________
Информация за изпълнение бюджет 2017
Бюджет 2017 г

___________________________________________________

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2016г

___________________________________________________

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2015г

___________________________________________________

Бюджет 2014 г