Ученици

В ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Краище се обучават 270 ученика, разделени в 14 паралелки.

Учениците  се обучават на една смяна при отлични условия в две сгради.

Седмично разписание на часовете през учебната 2017/2018 година
График за провеждане на контролни и класни работи
Организация на учебния ден