Образование за утрешния ден

Представителна изява- Презентация

На 06.07 2020г. се проведе представителна изява на група за допълнителни занимания по ключови дигитални умения в проект „Образование за утрешния ден“ Компютърен свят с ученици от 6 клас и ръководител г-жа Фатма Шехова.

_____________________________________________________

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА- ПРЕЗЕНТАЦИЯ

На 18.06.2020г. в дигиталната среда TEAMS се проведе публична изява на клуб „Стъпка по стъпка в света на компютрите“, с ръководител Емине Ибрахим. Гости на събитието бяха родители и ръководители на клубове. Под формата на презентация бяха обобщени и показани уменията, които учениците от I и II класове са придобили по време на участието си в дейността на клуба. Беше презентирана изложба от материали изработени от учениците: рисунки, картички, читателски дневник .