НВО

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=26   ТЕСТОВЕ

Национално външно оценяване за IV, VII клас 2020/2021г:

ІV клас
Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

_______________________________________________

Национално външно оценяване за VII клас:

21 май 2018 г. – Български език и литература;

23 май 2018 г.- Математика;

29 май 2018 г.- Чужд език.

Национално външно оценяване за IV клас:

10 май 2018 г. – Български език и литература;

14 май 2018 г.– Математика;

16 май 2018 г.– Човекът и обществото;

17 май 2018 г.– Човекът и природата.

 
____________________________________________________
 ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ –VІІ клас
  • Български език и литература – 18 май 2016 год.
  • Математика – 20 май 2016 год.
  • КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия” –  26 май 2016 год.
  • Чужд език – 27 май 2016 год.
  • КОО „Природни науки и екология” –30 май 2016 год.

 

       ІV клас

  •       Български език и литература 09 май 2016 г.
  •       Математика 10 май 2016 г.
  •       Човекът и обществото 12 май 2016 г.
  •       Човекът и природата 13 май 2016 г.