Педагогически специалисти

НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ:

10681665_936226903071219_8158628_n

Джемиле Муслева- старши учител

Джемиле Моллаибрахим- старши учител

Мустафа Мусов- старши учител ГЦОУД

Хава Яхя- старши учител

Джемиле Мисанкова- старши учител

Фатима Кьосова- старши учител ГЦОУД

Фатиме Коренарска- старши учител

Анифе Куньова- старши учител

Исуф Весалов- старши учител ГЦОУД

Медие Анева- старши учител

Мария Причкапова- старши учител

Емине Ибрахим- старши учител ГЦОУД

Фатима Йълдъс- старши учител по Английски език

 

ПРОГИМНАЗИАЛНИ УЧИТЕЛИ:

10705060_936226889737887_1682385556_n

Авуша Палева- старши учител по български език и литература

Авушка Джембазка- учител по английски език

Емине Пастрамарска- старши учител по математика

Фатма Шехова- учител по физика и информационни технологии

Аки Сеирски- старши учител по география

Исмаил Хаджиев- старши учител по биология и химия

Али Орцев- старши учител по физическо възпитание и спорт

Ибрахим Вакльов- старши учител по изобразително изкуство

Емине Муслева- учител по история

Ваня Парапунова- старши учител ГЦОУД

Елза Терзиева- старши учител ГЦОУД

Найме Бекир- педагогически съветник