Директор

Capture

АТИДЖЕ КЬОСОВА

Завършва биология и химия в Пловдивски университет     „Паисий Хилендарски“. Преподава биология на 8 клас.