Директор

Capture

АТИДЖЕ КЬОСОВА

Завършва биология и химия в Пловдивски университет     „Паисий Хилендарски“. Преподава биология на 7 клас.