ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне – едно от четирите номинирани училища в област Бургас в конкурс на МОН за най-добра инициатива на ученически съвет

   Министерството на образованието и науката, съвместно с Държавната агенция за закрила на детето, обяви конкурс за най-добра инициатива на ученически съвет с цел стимулиране на дейността на ученическите съвети в полезни инициативи и гарантиране на правото на учениците да бъдат активни субекти в живота на училищната общност.
В първия етап на конкурса постъпиха 188 проектни предложения на ученически съвети. Съгласно регламента на конкурса журито номинира по десет проектни предложения във всяка една от четирите конкурсни области – „ Изграждане на гражданско съзнание, в. т.ч. доброволчески, благотворителни инициативи, общественополезни дейности и съхраняване на националното самосъзнание“; „Училище без агресия“; „Здравословен и/или екосъобразен начин на живот“; „Интеркултурно взаимодействие“.
Предстои до 30.04.2023г. журито да определи победителите във всяка конкурсна област, а победителите в конкурса ще бъдат наградени до 05.05.2023 г.
Ученическият съвет на ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне под ръководството на г-жа Ирина Богданова – педагогически съветник, участва с проектно предложение в конкурсна област „Интеркултурно взаимодействие“.

Учениците от ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне даряват усмивки и надежда за оздравяване на Кателина Парашкевова

В продължение на месец учениците, участващи в групи за Занимания по интереси с трепет подготвят изделия, за да осъществят благородната си кауза: да помогнат на Кателина Парашкевова, която е майка на 3 деца. Диагностицирана е преди 4 месеца с рак на гърдата. Лечението ѝ се провежда в Истанбул, Турция. В момента тя преминава през курс на химиотерапия, след което ще бъде направена операция.

Очакваме Ви!

Събраните средства ще бъдат преведени по сметката на Кателина Парашкевова.

Празник на местната общност „Пътят на общността“

Учениците от ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне участваха в Първия Двудневен празник на местната общност под надслов „Пътят на общността“, организиран от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група“ – Айтос и осъществен с подкрепата на Община Айтос.

Семейство и училище, заедно творим чудеса

 

Коледа идва, стават чудеса…
  Скъпи родители, с Вашето активно участие, помощ и подкрепа ще допринесем за това, чрез организирането на Коледен благотворителен базар да сбъднем нечие чудо !
  Заповядайте на информационната среща на тема „Коледен благотворителен базар“, където ще обсъдим всичко около организацията на този така чакан от децата ден.
  Датата е 05.12. 2022 г. ,часът -16.30, мястото ОУ „Христо Ботев“ с.Пирне

Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия в ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

Третата неделя от месец ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Преживяването на пътно-транспортно произшествие, получаването на травми, загубата на близък вследствие на такъв инцидент са болезнени събития, които оставят дълбоки и трайни следи в съзнанието на всеки човек, често пъти за цял живот. Всяка година милиони хора от цял свят се присъединяват към огромното множество на пострадалите от автомобилни катастрофи.Значителна част от жертвите са млади хора, отишли си без време. Голям брой от инцидентите е можело и е трябвало да бъдат предотвратени. Отговорността за смърт или тежки травми, причинени при автомобилни катастрофи, е огромна, загубата и мъката на близките – неутешима.Този специален възпоменателен ден е нужен за жертвите на пътя, за да може те да усетят всеобщото признание за загубата, за болката, за страданието си. Той се е превърнал и във важен инструмент на борбата с безразсъдното шофиране, на превенцията на тези тежки инциденти, които оставят своите непреодолими последици.
На 18 ноември 2022 година бе осъществено съвместно мероприятие на учениците от ученическия съвет и комисията по БДП в училище. Учениците изгледаха презентация посветена на Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП, а също бяха запознати с правилата за движение по пътищата и дискутираха ролята на всички участници в движението и бяха разграничени най-опасните ситуации на пътя, както и възможностите те да бъдат избягвани. Децата подредиха изложба по темата и изработиха постери.
Ученици и учители, поставиха цветя на пешеходните пътеки пред училището, за да почетат паметта на без време загиналите по пътищата и да изкажат съболезнования на техните близки, да споделят мъката на хората породена от неразумното поведение.

Ден на толерантността в ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

На 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерантността. През 1996 година, Общото събрание на ООН призовава страните-членки да почитат датата за ден на толерантността, като с дейности да разпространяват идеята за разбирателство между народите. Именно на 16 ноември 1995 година, държавите-членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността. ООН поставя началото на кампания за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията.
Кампанията е традиционна в ОУ „Христо Ботев“ с.Пирне и тази година отново беше организирана по решение на Ученическия съвет и г-жа Ирина Богданова – педагогически съветник. Всички ученици и учители присъстваха в „Час по толерантност“, в който членовете на Ученическия съвет представиха презентация по темата. Всички класове активно се включиха с изработени табла и постери с послания .
Ученици и учители се обединиха около тезата, че толерантност – това е състрадание, милосърдие, приятелство, добродушие, уважение и търпение. Тя е качество и изкуство, което трябва да се възпитава и развива, защото активната толерантност започва у всеки от нас, всеки ден.

 

 

Награди от Националния конкурс „С мисъл за бъдещето“

Учениците от ОУ „Христо Ботев“ с.Пирне – Даниела Николаева Петрова, Елиф Лютви Рамадан, Севил Руфад Мустафа, Хаккъ Садула Ферад, Даниел Величков Маринов и Атанас Тенев получиха грамоти за участието си в националния конкурс „С мисъл за бъдещето“, организиран от СУ „Д- р Петър Берон“ гр. Свиленград по повод 100- годишнината си.
Целта на конкурса е да стимулира творческата изява и потенциала на учениците, търсещи и откриващи непреходните човешки ценности, да подтикне развитието на детското въображение, да възпита в дух на хуманност, патриотизъм и гражданско отношение. Националният конкурс „С мисъл за бъдещето“ дава сериозен подиум за разгръщане творческия потенциал на младите таланти.