Доброто училище

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

Кликнете върху надписа, за да разгледате подробно съдържанието.

Годишен план за дейността на училището

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Практически насоки в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи

Механизъм за обхват

Правилник за дейността 

Вътрешни правила за защита на личните данни

Правила за осигуряване на реда и сигурността и пропускателния режим

План за квалификационната дейност

Мерки за повишаване качеството на образование

Училищни учебни планове 

Етичен кодекс

План за взаимодействие между училищната общност и родителите

План на училищния координационен съвет за справяне с тормоза

Правила и процедури за въвеждане  на защитна мрежа за справяне с тормоза

Механизъм и система за мониторинг на насилието

Подкрепа на личностното развитие на учениците

Форми на обучение

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.