ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

“ И най-добрата идея не струва, ако не можеш да я представиш на другите.“

Изработени изделия от ученици при ОбУ “ Гоце Делчев“ с. Смолево