ФОТОГАЛЕРИЯ

“ Онова, което ми обясниш, ще забравя- това, което ми покажеш, ще запомня и ще го разбера, ако ме оставиш да го направя.“

                                                                             Народна мъдрост

Европейската седмица на програмирането 2018

при ОбУ“ Гоце Делчев“ с. Смолево

Програмирането е забавно!
Да програмираш значи да твориш! От зората на съществуването си човекът е създавал — с помощта на глина, камък, тухли, хартия и дърво. Днес ние можем да творим и посредством код.
Програмирането дава възможности! Програмирaнето учи на логическо мислене, решаване на проблеми, креативност, критично и аналитично мислене и работа в екип.

      

  

Европейската седмица на програмирането 2019

при ОбУ“ Гоце Делчев“ с. Смолево

Забавно програмиране

Усвояването на програмирането ни помага да разбираме бързо променящия се заобикалящ ни свят, да научим повече за начина на работа на технологиите и да развиваме умения и възможности, за да проучваме нови идеи и да създаваме иновации.

ОбУ „ Гоце Делчев“ с. Смолево се включи в Европейската седмица на програмирането 2019 с цел да представи програмирането и цифровата грамотност по забавен начин, като насърчи творческото и критичното мислене на учениците.  Бъдещето е код!