ФОТОГАЛЕРИЯ

“ Онова, което ми обясниш, ще забравя- това, което ми покажеш, ще запомня и ще го разбера, ако ме оставиш да го направя.“

                                                                             Народна мъдрост

Европейската седмица на програмирането

при ОбУ“ Гоце Делчев“ с. Смолево

Програмирането е забавно!
Да програмираш значи да твориш! От зората на съществуването си човекът е създавал — с помощта на глина, камък, тухли, хартия и дърво. Днес ние можем да творим и посредством код.
Програмирането дава възможности! Програмирaнето учи на логическо мислене, решаване на проблеми, креативност, критично и аналитично мислене и работа в екип.