6 клас

Урок 39 – Домашна икономика  5.3. Бюджет

https://www.e-uchebnici.com/open_book/tp6.html

Урок 40 – Предприемачески бизнес 5.4. Предприемачество

https://www.e-uchebnici.com/open_book/tp6.html

Урок 46 – Отглеждане на домашни животни

04- Отглеждане на домашни животни.