4 клас

НАПРАВИ СИ САМ:

ДЪЖДОВНО ВРЕМЕ

 

ДЕКОРАТИВНО ПАНО

 

ИЗЯВИ СВОЯ ТВОРЧЕСКИ ТАЛАНТ И УМЕНИЯ

„ ЛЕСНО И ЗАБАВНО“

 

АПЛИКАЦИЯ- ПЕЙЗАЖ