За проекта

Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре

Динамична и взискателна ,Гимназия за романски езици „ Г.С.Раковски” – Бургас предоставя качествено образование и си поставя за цел , с помощта на този проект, да допълни и обогати учебните планове и педагогическите практики, способстващи за пълноценното развитие и реализация на нейните възпитаници и преподаватели.
Стремежът ни е да постигнем персонализирано обучение на всеки ученик, съобразено с неговите настоящи потребности и бъдеща реализация. Да отдаваме още по-голямо значение както на успеваемостта по отделните материи, така и на способността учениците да се развиват пълноценно с помощта на наблюдението, критичния поглед и любознателността към различни сфери от релността. Умело да съчетаем формалното и неформално обучение, класните и извънкласни форми на работа, креативното мислене и успешната реализация в живота.
Тъй като сме училище,профилирано в изучаването на чужди езици,приоритет в нашия проект е подобряване компетенциите на колегията в тази област.
Значимо място отделяме на усвояването на ИКТ ,които мобилизират едновременно паметта и способността за творчество, разсъжденията и въображението. Рационалното им използване ще благоприятства автономността, спазването на правилата и инициативност – качества, необходими за успешната реализация на международния пазара на труда.
Ще продължим да разработваме морални качества, чувство на солидарност и отговорност , да създаваме климат на доверие между ученици и учители, колеги от различни страни и институции,да осъзнаваме нашата принадлежност към ЕС, да валоризираме нашите постижения.
Убедени сме, че след осъществяването на този проект, нашето училище ще се доближи до високите критерии, поставени от програма Еразъм+.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *