Профил на купувача

Заповед за определяне на заявител по Схема  „Училищен плод” и Схема  „Училищно мляко”

Заповед

 

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Обява мляко и плод