Проект „Подкрепа за успех“

В проекта „Подкрепа за успех“ в ОУ „Любен Каравелов“ – село Осиковица участват само ученици от VII клас за учебната 2018/2019 година.