За нас

„Който се смее, дълго живее“ в с. Байлово

и група „Шарен свят“ от ОУ „Любен Каравелов“, с. Осиковица

01.04.2018г.

 

 

 

Основната цел на училищното образование в ОУ,,Любен Каравелов”- село Осиковица,община Правец  е:

Първо, да запазва и развива детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно и придобива с радост допълнителни знания и умения.

Второ, да формира самостоятелно мислещи и социално отговорни личности, които се отнасят към живота с ведрина и ентусиазъм и проявяват значителен обществен ангажимент.