Квалификация на педагогическите специалисти

По проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР:

Асен Асенов – Насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на изявени педагогически специалисти в направление изобразително, театрално, танцово изкуство и музика.

Христина Маринова – Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП.

Мария Недялкова – Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП.

Росен Александров – Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за оценяване постиженията на учениците.

Цветан Димитров – Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа в интеркултурна среда.

Пенка Лазарова – Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за превенция на училищното насилие, агресия и други.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *