Кариерно развитие

  

СТРАНИЦА ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

Здравейте скъпи ученици,
Ние, вашите учители, разбираме, че повечето от вас непрекъснато се питат какво ще правят, след като завършат училище. Изправени сте на кръстопът: къде да продължите образованието си или да търсите подходяща работа. Положението ви става все по-затруднено и объркано, тъй като родители, близки и приятели ви питат: "Какво ще правиш?",  "Къде ще учиш?", "Избра ли специалност?" А най често отговорът ви е: "Все още не знам. Има достатъчно време".
Вие замисляли ли сте се сериозно по темата? Събирате ли информация за това какво се предлага от образователната система в България и извън нея? Проучвате ли себе си и качествата, които притежавате? А когато времето ви притисне максимално, как ще взимате тези важни решения за избор на университет и специалност?
Ние искаме да подпомогнем изборите, които се отнасят до кариерното ви развитие, защото осъзнаваме, че след като завършите средно образование, стремително започвате да "изкачвате стълбата" на успешната реализация. Обединихме усилия, за да подпомогнем вашия път към успешната кариера, защото вярваме, че вие имате нужните качества, умения и амбиции. Насочете ги в правилната посока и ще постигнете истинско удовлетворение, както в професионалния живот, така и като личности, отговорни за своето бъдеще.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Кариерата на вашето дете е приоритет № 1
Родителите на всеки един от нас са едни от най-важните хора, които присъстват в нашия живот, възпитават ни и формират до голяма степен нашата личност и поведение в бъдещ план.
Родителите са първите хора и фактори, които формират отношението и представата за труд на своите деца.
Милиони са родителите, които полагат огромни усилия, за да осигурят качествено образование и среда за учене на своите деца, като вярват че това е изключително важно за тяхната бъдеща реализация в кариерен план.
Да, разбира се, това е важен елемент от успешна реализация утре на младежите днес. Но в никакъв случай това не е достатъчно. Училището и университетът са места, на които всички ние придобиваме знания за различни научни области. Но на тези места не ни учат за света на професиите, за това какво е да се работи, какво да очакваме от работата си.
Първоизточникът на информация за кариерата отново са родителите.
Заети с осигуряването на парични средства за съществуване, удоволствия и качествено образование, много родители пренебрегват своята важна роля в цялостното планиране на кариерната реализация на детето си. Да, времето не е достатъчно.Но нали не искате да правите компромиси с бъдещето на вашите деца.
Ако искате вашето дете да успее, то обърнете внимание на следните послания:

 

 • Бъдете внимателни, когато разказвате за вашата работа или работен ден. Старайте се да спестите вашите лични оценки и етикети. Когато детето ви е близо до вас, то старайте се просто да го информирате за задачите, ангажиментите, които имате през деня, а не емоциите и чувствата, които изживявате.
 • Разговаряйте с детето си за професии, кариера. По време на разходки из града или по време на почивки вие  срещате хора с различни професии. Поговорете за тях – какви са те, какви са ползите от тях, какви качества са необходими, как се придобиват. Не оценявайте, не изказвайте мнение кои са добри, кои не. Само разговаряйте.
 • След училище вместо за оценки и бележки, опитайте се да говорите за отделните предмети и ползите в живота и по време на работа от тези знания. Помогнете на вашите деца да намерят пътя между учебния материал и света на професиите.
 • Когато изисквате от децата си определена отговорност или ги задължавате да изпълняват определени задачи в домакинството, за семейството, не забравяйте да ги ориентирате с какво са полезни за бъдещата им кариера.
 • Разговаряйте за парите и отношението към тях. Помогнете на децата си да изяснят каква е нуждата, ползата и важността на парите.
 • Отделете си време да търсите и събирате заедно информация за възможностите за професионална реализация.
 • Вие имате своя опит, своите впечатления, своите неосъществени желания или реализирани мечти – не ги налагайте на вашите деца. Споделяйте ги, но не ги налагайте като особено важни или като единствена истина.
 • Не забравяйте, че светът непрекъснато се променя. Модерните технологии променят нашето ежедневие, бит и култура. Тези промени влияят на пазара на труда и възможностите за реализация. От времето, когато вие сте правили първите си кариерни стъпки, до днес светът се е променил сериозно – моля ви не гледайте с очите на миналото към бъдещето на вашето дете;
 • Не поставяйте граници и бариери спрямо желанията и мечтите на вашите деца. Окуражавайте ги, бъдете техните партньори и ги подпомагайте;
 • Споделяйте техните интереси, интересувайте се от тях без да ги оценявате. Открийте време и възможност да правите заедно разни неща и след това да коментирате как и какво може да е полезно за бъдещата им работа;
 • Събирайте вашите приятели, близки и роднини с децата ви, опитайте се да разговаряте за работата, която вършат. Това ще обогати представите на вашите деца. Не забравяйте, важно е да ги информирате, а не да ги подложите на изпитание на нервите, по време на което ще чуват оплаквания, оценки и етикети. Те се нуждаят от информация, а не от чуждо мнение.
 • Потърсете ментор за вашето дете – потърсете ваш приятел, колега, който има интересна за вашето дете работа.Осъществете контакт по между им, нека разговарят за кариерата в тази сфера.

Знаем, че сте заети и времето ви е силно ограничено, но професионалното ориентиране на вашите деца започва от вас и вашето отношение. В началото ще ви е трудно да обърнете внимание на всички изброени послания, но опитайте първоначално по 10 мин., след това по 20, 1 час и т.н. Всяко начало е трудно. Не се притеснявайте да се обърнете към кариерен консултант, ако имате питания и допълнителни трудности. Най-важното е успешната кариерна реализация на вашето дете. Опитайте, ще се справите!

ТВОЯТА КАРИЕРА – ТОВА Е ТВОЯТ ИЗБОР

Вие сте вече в гимназията и е вероятно до сега няколко пъти  сте си мислил върху темата : „ Каква професия да избера?“  или „Коя е подходящата за мен кариера?“.Също така е вероятно няколко пъти да сте променили  желанията си, дълго сте държали на една, после тотално сте се отказали. Това е най-нормалното нещо. Ние живеем в свят, който бързо се променя и непрекъснато предоставя нови възможности. Вие сте модерни хора, които имат сетивата да виждат новостите и затова няколко пъти избирате разнообразни кариерни възможности. Най-вероятно  в следващите няколко години ще смените поне още няколко пъти своите кариерни желания.
Вие сте в етап от своя живот, в който е време да помислете вашия КАРИЕРЕН ПЛАН. Сега е моментът, в който да любопитствате, да търсите, да се информирате за всякакви професии, които предизвикат вашия интерес или влезнат в полезрението ви.Паралелно с информирането за разнообразните кариерни възможности , събирайте информация за това, всяка какво образование изисква.Когато започнете да обмисляте бъдещата си кариера или постъпването в университет, е важно да си съставите план за действие. Това ще ви помогне да сте по-организирани, последователни и да не се отклоняване от вашите желания.
Това са идеи за няколко стъпки за действие:

 

 • Открийте за себе си, какво искате да правите и потърсете информация какво образование, какви курсове, какви умения са ви необходими.
 • Изследвайте вашите интереси и умения (всички онези действия, които правите без особени усилия). Помислете задълбочено какво ви доставя удоволствие и ви е приятно да правите, какво цените във вашия живот, вашия характер.
 • Информирайте се за света на професиите. Потърсете допълнителна и детайлна информация за природата на професията, която сте си избрали, как преминава един работен ден, каква заплата ще получавате, какви са възможностите за развитие.
 • Сравнявайте! Вече сте събрали информация за Себе си и за Професията, която ви допада. Време е да сравните вашите умения, стил, интереси със същността на професията, която избрахте. Колкото повече съвпадения откривате, толкова по-голяма е вероятността това да е вашата подходяща кариера.
 • Обърнете се към ваши близки, роднини, приятели, разкажете им с какво бихте искали да се занимавате. Те може да са ви полезни и да ви насочат към хора, които практикуват желаната от вас кариера. Използвайте всякаква възможност да посетите места, където се практикува.
 • Ако имате възможност през летните ваканции, включвайте се в програми за практически стажове или към неправителствени организации за доброволчество. Това ще е особено полезно за бъдещата ви кариера.
 • Посетете сайтове или  близки до дома ви учебни заведения, колежи, университети, където се преподават специалности или дисциплини, свързани с вашия кариерен избор.
 • Не пренебрегвайте финансовата страна на нещата. Мечтите и визията за бъдещето са хубаво нещо, но всичко трябва да бъде прецизно планирано, като не се пропуска нито един елемент. Един от най-важните е този за финансирането на кариерната ви реализация. Образованието е скъпа инвестиция, помислете от какви средства се нуждае, как и от къде може да се снабдите с тях, какви са възможностите за работа, докато учите и т.н.
 • Потърсете професионалист. Изборът на кариера е важен и сериозен, възможно е да изпитате затруднения или колебания. За да сте сигурни и уверени в своя избор, то не се колебайте да се допитате до кариерен консултант за обективно мнение
 •  Изборът на кариера не е самотно занимание. Темата за вашата кариера не засяга само вас. Тя е важна и значима и за вашите родители. Не ги пренебрегвайте, работете заедно. Може да се допитате и до други възрастни(учители, близки), на които имате доверие.

Най-подходящата кариера за вас  не е най-модерната или най-скъпо платената, а тази която най-много отговаря на вашите ИНТЕРЕСИ, ЦЕННОСТИ, УМЕНИЯ, ХАРАКТЕР.

 

Статиите, упражненията и задачите, които ще намерите тук, имат за цел да ви подпомогнат да опознаете себе си, да развиете интересите си, да изберете най-точната за вас професия, също така да очертаете своя план за развитие и да подберете необходимите средства, за да реализирате мечтите си. Важно е да бъдете себе си, да решавате сами, а не друг да избира вместо вас. Ние ще ви помогнем да достигнете до обоснованите решения, от които се нуждаете, за да се развиете. Не търсете "случайността" да бъде ваш спътник. Нека последователността и решителността бъдат качествата, които ще положат основите на вашия успех и постигнати цели.

С пожелание за бъдещи успехи и реализиране на всички мечти!
Учителски колектив на ФСГ АТАНАС БУРОВ -ХАСКОВО

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ТУК ЩЕ ОТКРИЕТЕ СПИСЪК С 254 ПРОФЕСИИ, ПОДРЕДЕНИ В АЗБУЧЕН РЕД, СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И ИНСТИТУЦИИ, В КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРИДОБИЯТ НЕОБХОДИМИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ.

Разгледайте внимателно изброените професии. Навярно ще откриете сред тях тази, за която мечтаете.

 

 

 

 

Страницата www.jobtiger.bg предлага интегрирани интернет-базирани кариерни услуги за търсещите работа. Страницата предоставя обяви за работа и възможности за обучение, информация за пазара на труда и анализи, подкрепа в търсенето на работа и препоръки, както и услуги, свързани с човешките ресурси – набиране, обучение, кариерно консултиране.Търсещите работа могат да публикуват автобиография онлайн и да кандидатстват директно по обява.Могат да се информират за средното заплащане в различни браншове и позиции.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *