Ваканции

 

ГРАФИК 

НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015г.

 Начало на учебната година:

15.09.2014г.

Първи учебен срок:

15.09.2014 г.-01.02.2015г.                 VIII – ХІІ клас/18 учебниседмици/

 

Втори учебен срок:

04.02.2015г. – 30.06.2015 г.             VІІІ клас /с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език/, ІХ, Х и ХІ клас /18учебни седмици/

 

ХІ клас                                               ІІ  срок – 20 учебни седмици,  от които                                      2 седмици за производствена практика.

 

ХІІ клас

04.02.2015г. – 14.05.2015г.                ІІ  срок – 17 учебни седмици,     

ХІІ клас /13 учебни седмици/           от които  4 седмици за:

държавни зрелостни изпити;

–         държавни изпити за придобиване на

степенна професионална квалификация.

ВАКАНЦИИ:

31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл.                    есенна

24.12.2014 г. – 04.01.2015г. вкл.                      коледна

31.01.2015 г. – 03.02.2015г. вкл.                      зимна

02.04.2015г. – 13.04.2015г. вкл.                      пролетна за VІІІ – ХІ клас

08.04.2015 г. – 13.04.2015г. вкл.                      пролетна за ХІІ клас                        

Неучебни дни за учебната 2014/2015г.

20.05.2015г.                ДЗИ по БЕЛ и НВО по БЕЛ – VII клас

22.05.2015г.                Втори ДЗИ и НВО по математика – VII клас

Дни за провеждане на училищни празници , спортни прояви, екскурзии:

 

м. октомври 2014г.        1 ден – Туристически поход

м. март 2015г.                1 ден  – празник на художествената самодейност

м. март 2015 г.              1 ден – национално състезание по счетоводство

м. април 2015г.              1 ден – Спортен празник

м. май 2015г.                  1 ден – патронен празник на училището

м. юни 2015г.                 1 ден – Ден на икономиста

м. юни 2015г.               1 ден – Спортен празник – VIII – XIклас

м. юни 2015г.               1 ден – Туристически поход – IX – XIклас

/VІІІ клас – след 14.00 часа/

м. юни 2015г.                 1 ден екскурзия с ученици от VІІІ -XI клас

3 дни резерв за учебната 2014/2015г.

Директор:…………………..

                   /Ц. Цанков/

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *