Обучения

Обучение на учители

На 16 и 17 март 2019г. в с. Арбанаси се проведе второто заложено обучение по проект „Приказно пътешествие“ към ЦОИДУЕМ.  Участваха 19 педагози от Обединено училище „Добри Войников“. Темата на обучението беше „Учителят и интеркултурното образование  – лингвистични проблеми на работата с деца от малцинствата с обучител проф. Мария Баева – СУ „Св. Климент Охридски“.

Основната цел на двудневния семинар беше да се осигури допълнителна квалификация на педагогическите специалисти,  да се надградят и обогатят знанията, да се повиши качеството на работа и приложат нови методи и подходи при работа в мултикултурна образователна среда. Учителите да се запознаят с работещи иновативни и интерактивни модели в обучението на деца от етническите малцинства, свързани преди всичко с езика и трудностите в овладяването на учебното съдържание.

Двудневно обучение на учители се проведе в

село Българево на 26 и 27 май

   На 26 и 27 май в село Българево, Община Каварна се проведе обучение на учители по проект „Приказно пътешествие„ към ЦОИДУЕМ – на тема: „Иновативни форми, методи и подходи за работа в мултикултурна образователна среда“. В обучението участваха 16 педагози от Обединено училище „Добри Войников“  за 16 учебни часа – 10 часа, като за целта беше осигурен и транспорт.

Обучител на работната среща бе Нели Николова – регионален координатор „Образователна интеграция” за Североизточна България, от Център ,,Амалипе”, гр. Велико Търново.

Основната цел на двудневния семинар е да се осигури допълнителна квалификация на педагогическите специалисти, да се надградят и обогатят знанията, да се повиши качеството на работа и приложат нови методи и подходи при работа в мултикултурна образователна среда. Учителите да се запознаят с работещи иновативни и интерактивни модели в обучението на деца от етническите малцинства, свързани преди всичко с езика и трудностите в овладяването на учебното съдържание. Да се мотивират учителите за постигане на по-добри обучителни резултати.