Контакти

                                                   Обединено училище                                                         „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка

  ул.“Първа“ №38, тел. 0885988470

Директор: Галина Тошкова

                                           Официален имейл на училището:                                      ou_d.voynikov@abv.bg

Министерство на образованието и науката

РУО Добрич

Община Добричка