Клуб „Разкажи ми приказка“

Незабравими моменти от работата на клуба

На 05.06.2019 г. клуб „Разкажи ми приказка“ по проект „Приказно пътешествие“, финансирам от ЦОИДУЕМ, представи своята публична изява на тема: „Любими моменти“. Участниците в проекта бяха подготвили презентация с незабравими моменти от работата на клуба.

Нашата зимна приказка

На 06.02.2019 г. клуб „Разкажи ми приказка“ по проект „Приказно пътешествие“, финансирам от ЦОИДУЕМ, представи своята публична изява на тема „Нашата зимна приказка“. „Снежната царица“ на Ханс Кристиан Андерсен бе приказката, върху която участниците трябваше да работят. Те бяха разделени на четири групи  и всяка група имаше за задача да свърже разбъркани части от приказката и да отстрани допуснатите грешки. Изявата имаше състезателен характер. Най-добре се представи групата, в която имаше ученици от седми клас.

Маратон на четенето

На 24.10.2018 г. клуб „Разкажи ми приказка“ по проект „Приказно пътешествие“, финансирам от ЦОИДУЕМ, проведе Маратон по четене, посветен на Националната седмица на четенето. В маратона взеха участие ученици от прогимназиален етап. Всеки клас предварително бе избрал свой представител. Маратонът се ръководеше от ученици от осми клас, участници в проекта. Те засичаха времето за четене и имаха ангажимент да определят победителя. Основният критерий не беше само бързото четене, а правилното и осмислено пресъздаване на прочетеното. Най-добре се представи ученичка от девети клас, която стана и победител в маратона.