Клуб Педя човек -лакът брада“

На 06.03.2019г. участниците от клуб „Педя човек – лакът брада“, представиха своя малък проект „Задави се Меца“. Учениците прочетоха по роли приказката. Представиха играта „Познай героя чрез маски“, които те сами оцветиха. В играта взе участие и част от публиката. Вълнуващо беше и моделирането на приказни герои от пластилин. Един от участниците изработи вълшебна пръчка, чрез която последва импровизираща игра в стаята. Всички присъстващи бяха докоснати от вълшебната пръчица и трябваше да се превърнат в желаното от тях животно. Така всеки накратко представи характерните черти на избраното от него животно.

На 19.11.2018 г. ученици от клуб „Педя човек – лакът брада“ по проект „Приказно пътешествие“, финансиран от ЦОИДУЕМ, гостуваха на първокласниците и членовете на Родителският клуб към Обу „Добри Войников“, с. Победа. Учениците показаха своите артистични умения и с много емоции представиха драматизация на приказката „Най-скъпоценният плод“. Първокласници и родители с интерес изгледаха представлението и изслушаха приказката „Лисица и щъркел“. Децата разбраха, че най-скъпоценния плод е този, който знанието дава на човек.

На 09.01.2019 г. участниците от клуб „Педя човек – лакът брада“ по проект „Приказно пътешествие“, финансиран от ЦОИДУЕМ, организираха изложба от рисунки на тема: „Народни носии”  по малък проект. Участниците се запознаха с частите на мъжката и женска носии, техните орнаментики  и ги оцветиха.