Архив на категория: XII клас

Уроци

Преговор – формули Групиране на данни Хистограма и полигон Вероятност и статистическа честота Оценяване на неизвестен дял в генерална съвкупност чрез извадки. Проект върху раздел статистика : Елена Витанова /12б клас 2021/2022г/, помощна таблица 

Публикувано в XII клас | Коментирайте