Архив на категория: Математика

Уроци

Преговор – формули Групиране на данни Хистограма и полигон Вероятност и статистическа честота Оценяване на неизвестен дял в генерална съвкупност чрез извадки. Проект върху раздел статистика : Елена Витанова /12б клас 2021/2022г/, помощна таблица 

Публикувано в XII клас | Коментирайте

Учебни ресурси /кликни/

Статистика Централни тенденции – средноаритметично, медиана, мода Квартили и петчислено представяне на данни Прави и равнини в пространството. Взаимно положение на две прави. Взаимно положение на права и равнина Ортогонално проектиране

Публикувано в X клас | Коментирайте

Учебни ресурси

Нов учебен план Логаритмична функция Логаритмуване Сравняване на логаритми Подготовка за класна работа 1 Вероятности Многократни експерименти Учебен план до 2020г. Лихва, кредит, рента Подготовка за класна работа №1 СТАТИСТИКА Работен лист №1 Работна карта и урок  Теоретични основи на … Има още

Публикувано в XI клас | Коментирайте

Домашнa работa X клас

Ирационални уравнения Подготовка за НВО Тест Регалия януари

Публикувано в X клас | Коментирайте

Учебни ресурси

Триъгълник и трапец – преговор Класическа вероятност Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник Питагорова теорема. Метрични зависимости между отсечки в окръжност Към тема: Решаване на правоъгълен триъгълник кръстословица_онлайн, кръстословица за печат работен лист  

Публикувано в IX клас | Коментирайте

Уроци

Основни комбинаторни понятия Вектори Събиране и изваждане на вектори. Свалете презентацията тук Свойства на произведението на вектор с число. Ирационални числа Непълни квадратни уравнения  Изтеглете файлът – Подготовка за класна работа №1 Окръжност и точка Окръжност и права презентация тук … Има още

Публикувано в VIII клас | Коментирайте

Права на Ойлер

Изтегляне [1.00 B]
Публикувано в IX клас | Коментирайте