„Подкрепа за успех“ 2018/2019 учебна година

Група по МАТЕМАТИКА IX клас –

участващите в проекта ученици, показаха напредък и получиха удостоверения.

Публикувано в Начало. Постоянна връзка.