Задължителна норма преподавателска работа

  1. Математика VIII a, VIII б, VIII в, VIII г, VIII д класове

  2. Математика XII a, XII б,XII в,XII г класове

  3. Час на класа -XII б клас

Организация и провеждане на ден на Метематиката:

 Първи училищен конкурс „Зная цифрите на ПИ“

Отчет на дейностите 2021/2022г.

Анкета в края на учебната година

8а клас

8г клас

8д клас

Публикувано в 2021/2022 учебна година. Постоянна връзка.